צור קשר עם צנטרום

צנטרום פיתוח המרכז בע״מ בית דקר, רח' המסגר 42 קומה 2, תל אביב 6713837 טלפון: 03-6007760 פקס: 03-5102943